Nabírání

S požadavkem na nabrání hmotnosti se nesetkávám často. Přesto někteří lidé chtějí, či přímo potřebují přibrat. Je nanejvýš v jejich zájmu přibrat především svalovou hmotu. Je vědecky dokázáno, že čím má člověk větší podíl svalové hmoty a větší sílu, tím má naději na dožití se vyššího věku. Proto by mělo být v zájmu každého člověka začít se pravidelně hýbat. A pohyb by měl být pokud možno různorodý. Tedy kombinovat silový (anaerobní) trénink s vytrvalostním (anerobním).

Pokud se bavíme o nabírání, jde nám o zvýšení příčného průřezu svalového vlákna. Jediným možným způsobem, jak toho docílit je rezistenční trénink, tedy trénink proti nějakému odporu. Může to být i například vlastní tělo. Objevilo se v poslední době několik tréninkových konceptů a dokonce specializovaných tělocvičen, zaměřených na cvičení s vlastním tělem. Přestože jsem zastáncem cvičení s vlastním tělem, pro mnoho lidí s nadváhou nebo dokonce výraznou nadváhou, považuji tento typ cvičení za nevhodný. Není divu, že tělocvična, takto vyhraněná, bohužel neměla moc dlouhého trvání. Moje logika mi říká, že většina lidí s nadváhou je jednoduše moc slabá na to, aby cvičila správným způsobem s vlastním tělem, které je naopak moc těžké. U vlastního těla nemáte možnost regulovat jeho hmotnost, jako například u činek nebo strojů, je pořád stejně těžké.

Cvičení s externí zátěží považuji za daleko lepší možnost, jak rozvíjet svalovou hmotu. V dnešní době se nesetkáte v posilovnách jen s činkami. Náčiní, s nímž můžete trénovat je dnes opravdu mnoho. Kromě velkých činek a jednoručních činek jsou to kettlebelly, sandbagy (pytle se zátěží), zátěžové vesty, závěsné systémy TRX, kruhy, bradla, paralety, madla na kliky, obdivuhodná nabídka různých posilovacích strojů atd.

Právě tak, kolik je věcí, s nimiž můžete trénovat, tolik je tréninkových postupů, existují různé typy cyklování tréninků, variací cviků, intenzifikačních technik a tréninkových schémat. Je pouze na Vás, kterým směrem se chcete ubírat a já jako Váš trenér a poradce Vám pomůžu Váš cíl naplnit.